På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Lovgivning

Fødevareområdet er tæt reguleret og er primært baseret på EU's fødevarelov og Lov om fødevarer.

Vi har både en EU-fødevarelov og en dansk lov om fødevarer.

I EU-regi vedtages enten forordninger, der er direkte gældende i Danmark, eller direktiver, der skal implementeres i den danske lovgivning.

DI Fødevarer bakker op om, at fødevarereglerne er EU-baseret. Vi har en fødevareindustri, der producerer og markedsfører varer i hele EU og i den øvrige verden. Det er derfor af stor betydning, at regelsættet er så ensartet som muligt.

DI Fødevarer er medlem af den europæiske fødevareorganisation FoodDrinkEurope, hvor vi aktivt deltager i arbejdet med at sikre fødevareindustrien de bedst mulige rammevilkår inden for bl.a. fødevaresikkerhed, sporbarhed, mærkning, sundhedsanprisninger, berigelse, tilsætningsstoffer, hygiejne, kontrol, kontaminanter og fødevarekontaktmaterialer.

DI Fødevarer er aktive i samarbejdet med Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, hvor vi er høringsberettigede og deltager aktivt i udvalg, kontaktfora, arbejdsgrupper og møder i relation til diverse lovgivning på fødevareområdet.

Høringssvar

DI Fødevarer er høringsberettiget i relation til nye regler - både i forhold til EU-forslag og danske lov- og bekendtgørelsesforslag på fødevareområdet.

Det betyder, at vi udfærdiger høringssvar til myndighederne på baggrund af input fra vores medlemmer til nye regeltekster.

Relevante og betydende høringssvar kan ses i listen i kolonnen til højre.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3403
Mobil: +45 2060 6993
E-mail: ghdi.dk
Link til FoodDrinkEuropes hjemmeside
Fødevareforlig
DI Fødevarer søger at spille en aktiv rolle i arbejdet med fødevareforligene. Herunder kan du se det seneste fødevareforlig fra april 2015.
EU-Fødevarelov:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevare-sikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.