På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Anbefalinger viser vejen til cirkulær økonomi

Regeringens advisory board for cirkulær økonomi er kommet med 27 anbefalinger til, hvordan man kan få ressourcerne til at række længere. Det er fornuftige forslag, som vil gavne miljøet og stille erhvervslivet bedre i fremtidens konkurrence. Det gælder også fødevareindustrien

Der er et stort potentiale inden for cirkulær økonomi, som skal udnyttes. Der skal i fremtiden i endnu højere grad produceres på en måde, hvor ressourcerne udnyttes så effektivt som muligt, og vi skal finde nye veje til at genbruge og genanvende ressourcer. Det er udgangspunktet for arbejdet med cirkulær økonomi.

Blandt de 27 anbefalinger er der særligt to forslag, som kan få stor betydning for omstillingen til en cirkulær økonomi. Det ene forslag handler om, at kommunerne skal ensrette indsamlingen og håndteringen af affald. Det skal sikre, at affaldet bliver sorteret på en måde, så det kan bruges som råvarer i ny produktion. I dag er der stor forskel på, hvordan de 98 kommuner sorterer og behandler affaldet. Den uens sortering af affaldet gør det svært at opnå de store, ensartede affaldsmængder, der skal til for at gøre genanvendelse rentabelt.

Et andet forslag skal sikre, at der skabes bedre udbud af genanvendelige råvarer. Det vil give flere virksomheder adgang til ressourcerne i affaldet og øge muligheden for, at virksomhederne kan skabe nye, innovative forretningsmodeller. Mange af anbefalingerne er generelle i deres karakter, men nogle har også et mere specifik sigte mod fødevaresektoren. Blandt andet anbefales det, at fremme rammevilkårene for bioraffinering, at etablere nye værdikæder for landbrugsafgrøder, at optimere udnyttelsen af animalske produkter samt at forebygge madspild. Alt dette kan DI Fødevarer bakke op om.

DI Fødevarer ser frem til den politiske opfølgning på anbefalingerne. Det ventes, at regeringen kommer med et udspil i løbet af efteråret.

Man kan læse advisory boards rapport og anbefalinger her:

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport.pdf

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3421
Mobil: +45 2128 6995
E-mail: pebjdi.dk
PUBLICERET: 12-06-2017 OPDATERET: 14-06-2017