På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Erhvervet går sammen om et indspil til ny fælles kemiindsats 2018-2021

Politikerne skal her i efteråret vedtage en ny kemiindsats for perioden 2018-2021. Derfor inviterede Miljø- og Fødevareministeren i sidste uge en lang række interessenter, herunder DI og DI Fødevarer, til en workshop, hvor formålet var at skabe et fagligt grundlag for parterne og arbejde med mulige fælles løsninger for en ny kemiaftale.
Kemi er uundgåeligt i en moderne hverdag; det indgår i industriprodukter, maskiner, emballager, og selv vores mad er kemi. I relation til fødevarer er der også fokus på uønsket og sundhedsskadelig kemi. Det kan være stoffer i fødevarekontaktmaterialer, der kan migrere over i fødevarerne, eller det kan være pesticidrester eller forureninger, som kommer fra miljøet eller under produktionen af fødevarer eller tilsætningsstoffer. For disse områder er der grænseværdier eller godkendelsesordninger for, hvilke stoffer man må bruge og i hvilke mængder. Der skal være styr på dette, og ny viden skal selvfølgelig medtages, når EFSA evaluerer produkter og stoffer.

Erhvervslivet (inkl. DI og DI Fødevarer) er gået sammen om et fælles indspil med forslag til kemiindsatsen fremover. Vi har især fokus på, at det europæiske arbejde bør styrkes, og de danske myndigheder bør lægge flere ressourcer i at påvirke og i visse tilfælde drive EU-arbejdet. Det er måden, hvorpå vi kan være foregangsland. Vi lægger desuden stor vægt på, at det er nødvendigt med nuanceret forbrugerrettet information om kemi. Når vi som forleden så COOP/Samvirke gå ud med skræmmekampagner om ”sprøjtegifte”, finder vi det nødvendigt, at myndighederne tager affære og sikrer, at befolkningen ikke bliver vildledt.

DI Fødevarer håber, vi fremover kan have en seriøs og velafbalanceret debat om kemi uden skræmmekampagner over for forbrugerne. Alle - også industrien - ønsker, at ny viden om kemi, kemikalier og nye stoffer bruges til at undgå og udfase giftige stoffer for at beskytte miljøet, fødevarerne og ikke mindst os som forbrugere.

Erhvervslivets indspil til Miljø- og Fødevareministeriets nye fælles kemiindsats 2018-2021 kan læses her.
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3403
Mobil: +45 2060 6993
E-mail: ghdi.dk
PUBLISHED: 05-10-2017 LAST MODIFIED: 05-10-2017