På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Få tilskud til at realisere grønne forretningsideer

GUDP har åbnet for en ny runde af ansøgninger om tilskud. Virksomheder kan søge tilskud til projekter, der sigter efter at højne grøn bæredygtighed i den danske fødevaresektor samt sikre fortsat vækst og skabelse af arbejdspladser. GUDP afholder i den forbindelse et informationsmøde om ansøgningsprocessen.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en erhvervsstøtte, som har til formål at yde tilskud til realisering af projektidéer, der skal bidrage til at styrke en ambitiøs og forretningsorienteret grøn omstilling i det danske fødevareerhverv. GUDP kan først og fremmest yde tilskud til anvendt forskning, der fremskaffer ny viden og nye færdigheder. Herudover kan der ydes støtte til udvikling af nye eller forbedrede produkter, processer eller teknologier. Tilskud kan også ydes til demonstration ved formidling og udbredelse af videnskabelig viden og praksis samt til netværk, der kortlægger barrierer og erhvervsmæssige perspektiver og potentialer for udvikling.

I denne ansøgningsrunde er den samlede tilskudspulje på 86 millioner kroner. Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel med en varighed på op til 4 år og med et samlet tilskud på 0,25-15 mio. kr. Netværksprojekter kan opnå tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges om tilskud til etablering af netværk med en varighed på 1-2 år og med et samlet tilskud på 0,25-2 mio. kr.

Der er deadline for ansøgninger den 13. februar 2018 kl. 12.00.

Læs mere om ansøgningsprocessen her

I forbindelse med ansøgningsrunden inviterer GUDP forud for deadline til informationsmøde d. 9. januar 2018 kl. 10.00 - 12.30 på Vejle Center Hotel. Her vil GUDP’s sekretariatet hjælpe projektlederne og deltagerne på vej med en introduktion til de opgaver, der følger med driften af et GUDP-projekt. Informationsmødet giver ligeledes anledning til at få sparring på projektidéer og til at netværke med andre potentielle ansøgere.

Læs mere om informationsmødet her

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3421
Mobil: +45 2128 6995
E-mail: pebjdi.dk
PUBLISHED: 18-12-2017 LAST MODIFIED: 18-12-2017