På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fornuftigt forslag til forenkling

Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner har fremlagt et fælles forslag til forenkling af den regionale erhvervsfremme på fødevareområdet. DI Fødevarer finder forslaget fornuftigt.
I et fælles udspil offentliggjort i Jyllands Postens netavis kommer Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner med et bud på, hvordan den regionale erhvervsfremme på fødevareområdet kan forenkles. Forslaget spiller dermed ind i den igangværende proces, hvor et udvalg af regeringen er sat til at komme med et forslag til en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen i kølvandet på den rapport fra McKinsey, som i slutningen af 2016 hudflettede systemet herhjemme. Forenklingsudvalget kommer med en række anbefalinger i første halvdel af 2018, som siden skal følges op af et politisk udspil.

DI følger arbejdet med at forenkle hele erhvervsfremmesystemet tæt og mener, at der er gode takter i forslaget. Der er dog kun tale om et forslag, der adresserer et hjørne af erhvervsfremmesystemet.   Det er eksempelvis også eksport, investeringer og finansiering, som ikke er med i klyngerne, og her er en overordnet strategi nødvendig for at gøre Danmark stærkere.

Det centrale i organisationernes forslag er, at man i stedet for den nuværende fragmenterede model samler kræfterne i én klynge for hver af de styrkepositioner, som en ny national strategi finder frem til. Til at udmønte den konkrete indsats gennemføres et samlet udbud af opgaverne eller delopgaverne med at drive en landsdækkende indsats. Så kan alle interesserede koble sig på en national indsats i stedet for som nu at drive forskellige klynger i de forskellige regioner.

Forslaget er et bud på forenkling af dele af erhvervsfremmesystemet. Specielt idéen om, at der udarbejdes en fælles strategi og et udbud vil være med til at forenkle tilgangen til projekterne for de virksomheder, der skal have glæde af systemet, finder DI Fødevarer.
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3421
Mobil: +45 2128 6995
E-mail: pebjdi.dk
PUBLICERET: 21-12-2017 OPDATERET: 21-12-2017