På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Miljø- og Fødevareministeriet lancerer ny kontrolstrategi

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en fællesstrategi for ministeriets styrelser med blandt andet fælles betalingsprincipper. I DI Fødevarer hilser vi ministeriets nye kontrolstrategi velkommen, da den efter vores mening vil give en mere transparent gebyrstruktur og skabe større tillid og en bedre dialog mellem virksomheder og de tilsynsførende.
Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en fælles kontrolstrategi for ministeriets styrelser – Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. DI Fødevarer hilser rapporten velkommen – det er er godt stykke arbejde, der kan danne grobund for en ensartet kontrolstrategi med henblik på at styrke effekten af kontrollen i Danmark.

I DI Fødevarer hæfter vi os ved, at der ønskes en risiko- og behovsbestemt kontrol, hvilket vi også igennem mange år har samarbejdet med Fødevarestyrelsen om at få effektueret. Der lægges endvidere op til en systematisk og datadreven udvælgelse ved brug af ny teknologi, der kan gøre kontrollen mere målrettet.

I rapporten lægges der op til mere vejledning, som øger sandsynligheden for et værdiskabende kontrolbesøg -  især når de rette personer er tilstede i virksomhederne. Det skaber efter vores mening større tillid mellem virksomheder og de tilsynsførende. Og større tillid giver igen en bedre dialog mellem parterne. På fødevareområdet har en undersøgelse for nogle år siden vist, at der er meget høj regelefterlevelse, som efter vores opfattelse kun kan styrkes med mere og bedre vejledning.

Vi glæder os over, at der bliver set på mulighederne for en mere transparent gebyrstruktur, fordi det er meget forskelligt på de forskellige kontrolområder, hvad man betaler. Det er svært at forstå for virksomhederne, hvad det er, som man betaler for. Derfor ser vi frem til, at der  skabes gennemskuelige betalingsprincipper. I fremtiden bliver der for de forskellige gebyr- og afgiftsordninger på tværs af Miljø- og Fødevareministeriets område indført fælles betalingsprincipper efter et såkaldt følg-eller-forklar princip, hvor styrelser skal forklare sig, hvis de ønsker andre betalingsprincipper end de fælles.

Blandt de øvrige punkter i strategien kan det fremhæves, at ministeriet på tværs af styrelserne ønsker at have fælles principper for sanktioner, mere evaluering og bedre kommunikation.

DI Fødevarer ser frem til udmøntningen af kontrolstrategien og medvirker gerne i et samarbejde herom.

Læs ministeriets kontrolstrategi her
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3403
Mobil: +45 2060 6993
E-mail: ghdi.dk
PUBLICERET: 11-10-2017 OPDATERET: 26-10-2017