På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Samlet strategi for fødevareforskningen

Medlemsvirksomheder og aktører har ytret et ønske om, at erhvervet i fællesskab formulerer en langsigtet fødevareforskningsstrategi. Derfor er DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer i tæt partnerskab med en række virksomheder i færd med at udforme en strategi for fødevareforskningen frem mod 2025.

Samarbejde skal sikre en langsigtet strategi

Den offentligt finansierede fødevareforskning i Danmark skal koordineres tæt med fødevarevirksomhedernes forsknings- og udviklingsbehov (F&U). Kun derved kan vi bygge videre på vores styrkepositioner, fastholde konkurrenceevnen og understøtte uddannelse og rekruttering af fremtidige medarbejdere.

Medlemsvirksomheder og aktører i det forskningsrådgivende system har ytret et ønske om, at erhvervet i fællesskab formulerer en langsigtet fødevareforskningsstrategi. Derfor er DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer i tæt partnerskab og med inddragelse af en række virksomheder i færd med at udforme en strategi for fødevareforskningen frem mod 2025.

Hvordan skal successen sikres?

Den danske fødevareklynges succes kan i høj grad tilskrives en systematisk prioritering af forskning og udvikling, herunder et stærkt samarbejde mellem virksomheder og universiteter, GTS'er mv., understøttet af gode offentlige instrumenter og finansiering. Det er afgørende for fortsat succes, at dette kan fortsætte og blive styrket fremover.

Strategiens effekt vil afhænge af, at den i videst muligt omfang er koordineret med F&U-prioriteterne i erhvervet. Der er derfor nedsat en virksomhedsgruppe til at kvalificere strategien og sikre forankringen i virksomhederne. Gruppens anbefalinger er klar i juni, hvorefter øvrige interessenter inddrages.

Fastholdelse af fødevareklynges stærke position

Visionen for strategien er, at fødevareproducenter og leverandører gennem et tæt offentlig-privat F&U-samarbejde sikrer fundamentet for vækst, produktivitet og ressourceeffektivitet i den danske fødevareklynge med det mål, at fødevareklyngen fastholder sin stærke internationale position, løser nationale og globale udfordringer, samt bidrager markant til dansk økonomi.

Den endelige strategi offentliggøres i august/september 2017.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3684
Mobil: +45 2629 7765
E-mail: pefodi.dk
PUBLISHED: 15-05-2017 LAST MODIFIED: 16-05-2017