På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Om erhvervsinitiativ for bæredygtig palmeolie

DI Fødevarer etablerede i 2014 task forcen: ’Erhvervsinitiativ for bæredygtig palmeolie’ med en ambitiøs målsætning om, at al palmeolie i fødevareindustrien ved udgangen af 2018 skal være 100 pct. bæredygtig.
Deltagere i initiativet
Initiativet er båret af en række danske aktører; fødevarevirksomheder, NGO’er, offentlige institutioner, som har underskrevet en erklæring om at arbejde for omlægning til bæredygtig palmeolie: Ved udgangen af 2016 er al palmeolie, anvendt som deklareret ingrediens, i produkter som minimum dækket af Green Palm certifikater, og senest ved udgangen af 2018 er det 100 pct. fysisk RSPO-certificeret palmeolie. (RSPO-certificeret = Roundtable on Sustainable Palm Oil certificeret.) 

Læs erklæringen her

Formålet med erklæringen
Erklæringen forpligter alle parter på udbrede kendskabet til- og øge efterspørgslen af palmeolie, der er produceret under bæredygtige forhold. Som led heri har virksomhederne indvilget i at afrapportere om deres palmeolieforbrug og fremdriften i initiativet. Der er nedsat en task force, der skal stå for denne afrapportering, og i øvrigt arbejde for at fremme omlægning til bæredygtig palmeolie.

Europæiske initiativer
I Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig, Norge, Italien, UK og Sverige er der initiativer i tråd med det danske ’Erhvervsinitiativ om bæredygtig palmeolie’.  

 

RSPO-certificeret = Roundtable on Sustainable Palm Oil certificeret

Er RSPO-standarden ambitiøs nok?
RSPO-certificering er et benchmark for bæredygtig palmeolie over hele verden. I de seneste 10 år siden oprettelsen af RSPO er der allerede opnået gode resultater. Produktionen på verdensplan i 2014 var 18% RSPO certificeret. 52% af dette bliver solgt som sådan.

Efterspørgsel efter bæredygtig palmeolie fremmer udviklingen, og derfor er det vigtigt at opfordre til at bruge mere bæredygtig palmeolie. 

På verdensplan er parterne i RSPO enige om principperne, men de er uenige om, hvorvidt udviklingen går hurtigt nok, og om retningslinjerne går langt nok i forhold til bekæmpelsen af skovrydning. Bæredygtighed er en løbende proces, og det er vigtigt at fortsætte med at opdatere og forbedre indsatsen.
Deltagere i Taskforcen:
  • Lisa Drejer Mortensen, Palsgaard 
  • John Norbo, WWF 
  • Hlif Linnetved, WWF 
  • Espen Tind-Nordberg, Fødevareministeriet 
  • Lasse Juhl-Olsen, NaturErhvervstyrelsen 
  • Jette Krarup, Nestlé 
  • Louise Bünemann, DI Fødevarer (sekretariat) 

Enhver dialog, aktivitet og rapportering i task forcen sker i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i konkurrencelovgivningen (antitrust).

Erhvervsinitiativ for bæredygtig palmeolie
Kontakt task forcen:
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3024
Mobil: +45 4070 6911
E-mail: lobudi.dk
PUBLISHED: 22-03-2016 LAST MODIFIED: 29-01-2019