På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Fødevarestrategi på fødevareområdet
Den danske fødevareklynge er en global succes. Hvis Danmark skal kunne bryste sig af at have en af verdens stærkeste fødevareklynger i 2030, er det afgørende, at vi i fællesskab bruger vores kræfter der, hvor ny viden vil gøre særlig gavn, og hvor forskningen skaber vækst og udvikling i erhvervslivet og dermed også bidrager til den danske velfærd. I den forbindelse er der behov for, at vi fokuserer og prioriterer de begrænsede forsknings- og innovationsmidler, der er til rådighed, og styrker det i forvejen tætte offentlige/private forskningssamarbejde.

Derfor har DI Fødevarer i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og en række fødevarevirksomheder udarbejdet en fælles langsigtet forskningsstrategi på fødevareområdet frem mod 2030. Strategien præsenterer industriens bud på fremtidens vigtigste forskningsområder.

Virksomhederne i fødevareklyngen har identificeret følgende seks udfordringer, der med forsknings- og innovationsbaserede løsninger kan omsættes til nye og vigtige forretningsmuligheder:

1. Forsyning af høj-kvalitets råvarer i en cirkulær
    økonomi
2. Produkter til den globale forbruger
3. Fødevaresikkerhed 2.0
4. Fødevarer til et sundere liv
5. Effektiv og agil produktion
6. Hurtigere og sikrere til markedet ved udnyttelse af
    big data.

I strategien præsenteres desuden erhvervets forslag til områder, hvor der med fordel kan investeres i fællesskab på tværs af fødevaresektoren.

Strategien er tænkt som et videns-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for fremtidige private og offentlige forskningsinvesteringer. Med strategien ønsker virksomhederne i den danske fødevareklynge at give deres bud på en fremtidig forsknings- og innovationsstrategi og ønsker at komme i dialog med politikere, vidensinstitutioner, forskningsbevilligende organer m.fl. for at diskutere, hvordan der sættes handling bag ordene.
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3684
Mobil: +45 2629 7765
E-mail: pefodi.dk